O společnosti           Kontakty           Produkty           Služby

O společnosti

FB Trading, s.r.o. nabízí za tepla válcované ocelové plechy a pásky určené zejména pro exportní trhy. FB Trading, s.r.o. je dynamicky rostoucí společnost plně využívající potenciál servisních center s velmi dobrými kontakty na evropské výrobce ocelových svitků. Klademe důraz zejména na kvalitu našich výrobků, flexibilitu a rychlost dodávek.

FB Trading, s.r.o. je společnost se sídlem v Praze založená v roce 2000. Již od počátku své činnosti se zaměřila na obchod s ocelí, především pak s důrazem na za tepla válcovaný plochý materiál.

V roce 2001 koupila 50% podíl ve společnosti Ferona – Dělící centrum, a.s., se sídlem v Ostravě, přičemž druhým 50% vlastníkem byla společnost Ferona, a.s., největší obchodník s hutním materiálem na českém trhu.

Společnost Ferona – Dělící centrum, a.s. je v současnosti jedno z nejvýznamnějších středoevropských dělících center orientovaných na zpracování za tepla válcovaných ocelových svitků, a to s následným podélným a příčným dělením. Celková roční produkce výstupních teplých plechů a pásky se pohybuje kolem 120.000 tun. V roce 2007 jsme prodali svůj podíl ve společnosti Ferona – Dělící centrum, a.s. našemu strategickému partnerovi – společnosti Ferona, a.s. Zároveň jsme se společností Ferona, a.s. uzavřeli smlouvu o spolupráci, která nám zajišťuje dlouhodobé využívání jejích dělících linek.

FB Trading, s.r.o.   |   Zelený pruh 1560/99   |   140 02 Praha 4   |   Česká republika